Khóa học lập trình PLC cơ bản
  •  

Khóa học lập trình PLC cơ bản

Giới thiệu

- Khóa học lập trình cơ bản PLC S7-1200

 

Chuẩn đầu ra:

Chương trình khóa học

 

Bài học tham khảo: 

Một số nội dung khóa học online của giảng viên có thể tham khảo tai youtube channel: 

 - Bài 00: Hướng dẫn cài đặt phần mềm TIA Portal V15

 -  Bài 02: Các bước lập trình cơ bản cho PLC S7-1200

- Bài 03: Các vùng nhớ và kiểu dữ liệu sử dụng trong PLC S7 1200

 
- Bài 04 Hướng dẫn sử dụng và quản lý các biến dữ liệu trong PLC S7 1200

 - Bài 06 BTTH Lập trình điều khiển đèn giao thông ở ngã tư với PLC S7 1200

 

- Bài 07 Giới thiệu về HMI Basic Panel và cách kết nối với PLC S7 1200

 

- Bài 08 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình SCL cho S7 1200

 

- Bài 09. Lập trình SCL Giải mã LED 7 Đoạn

 

 

 

Điền thông tin form bên dưới để được tư vấn ngay!

 

Cùng danh mục

 
Tư vấn ngay