Giới thiệu
  •  

Giới thiệu

 
GIỚI THIỆU
 
Công ty TNHH MLTECH là một đơn vị ....
 
 
 
TẦM NHÌN
 
 
SỨ MỆNH

-     Các thiết bị công nghiệp, xây dựng hệ thống mạng truyền thông công nghiệp theo các chuẩn khác nhau (Modbus, CAN, Profibus, ….). Giao tiếp người máy HMI.

-     Các thiết bị thu thập dữ liệu, đo lường, giao diện quản lý, giám sát, điều khiển.

-     Lập trình giao diện phần mềm Labview, C#, C++, android, ASP.NET,…

-     Xây dụng các phòng thí nghiệm, phòng mô phỏng cho các trường học , trung tâm, đơn vị.

-     Thiết kế các thiết bị Smart Home, IOT.

-     Thiết kế nghiên cứu robot người máy,…

-     Các Driver, motor, phần mềm điều khiển. 

 
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
 
Chính Xác - Hiện Đại - Chuyên Nghiệp - Tiếp Thu
 
 

 

 
Tư vấn ngay