Khóa học Arduino cơ bản
 •  

Khóa học Arduino cơ bản

KHÓA HỌC ARDUINO CƠ BẢN

 

 1. Gii thiu v nội dung khóa học:

Buổi 1:

 • Giới thiệu vềArduino, IDE
 • Cấu trúc chương trình C cơ bản.
 • Bài điều khiển chớp tắt..
 1. Lập trình Arduino giao tiếp bàn phím:

          Buổi 2:

 • Lý thuyết hoạt động của nút nhấn, bàn phím 4x4.
 • Lập trình Arduino giao tiếp nút nhấn điều khiển Relay.
 • Lập trình Arduino giao tiếp bàn phím điều khiển Relay.
 1. Lập trình Arduino đọc giá trị ADC

Buổi 3:

 • Lý thuyết về chuyển đổi tính hiệu tương tự ra số.
 • Lập trình Arduino đọc giá trị biến trở, hiển thị trên led 7 đoạn 7219.
 • Lập trình Arduino đọc giá trị biến trở, hiển thị trên led 7 đoạn 7219, cài đặt thông số điều khiển Relay.
 1. Lập trình Arduino hiển thị LCD

Buổi 4:

 • Lý thuyết cơ bản về LCD 2004.
 • Lập trình Arduino giao tiếp bàn phím, hiển thị nội dung phím nhấn trên LCD 2004.
 • Lập trình Arduino giao tiếp IC thời gian thực, hiển thị trên LCD 2004
 1. Lập trình Arduino giao tiếp cảm biến

Buổi 5:

 • Lập trình Arduino đọc giá trị cảm biến Gas, hiển thị LCD 2004.
 • Lập trình Arduino đọc giá trị cảm biến nhiệt độ - độ ẩm, hiển thị LCD 2004
 1. Lập trình Arduino truyền nhận nối tiếp

Buổi 6:

 • Lý thuyết về truyền nhận nối tiếp.
 • Lập trình Arduino truyền nhận nối tiếp cơ bản sử dụng thư viện mẫu Serial Event.
 • Lập trình Arduino truyền nhận nối tiếp cơ bản sử dụng thư viện mẫu Serial Event, điều khiển Relay.
 1. Lập trình Arduino truyền nhận không dây

Buổi 7:

 

 • Lý thuyết về truyền nhận không dây RF UART.
 • Lập trình Arduino truyền nhận không dây giá trị cảm biến giữa các Arduino.
 1. Lập trình Arduino giao tiếp Bluetooth

Buổi 8:

 

 • Lý thuyết về cơ bản về Bluetooth.
 • Giới thiệu trình soạn thảo Mit2AppInventer.
 • Lập trình Arduino truyền nhận Bluetooth điều khiển Relay.

Buổi 9 và 10: Xây dựng ứng dụng (Project), học viên tự chọn một trong các đề tài:

 • Hệ thống mở cửa ra vào dùng Password
 • Hệ thống điều khiển thiết bị điện trong nhà thông minh (sử dụng RF)
 • Hệ thống thu thập và giám sát các thông số môi trường: độ ẩm, nhiệt độ, gas,... hiển thị trên điện thoại Android, trên bảng thông tin led 7 đoạn, LCD,...

 

Điền thông tin form bên dưới để được tư vấn ngay!

 

Cùng danh mục

 
Tư vấn ngay