Khóa học Arduino Nâng cao
 •  

Khóa học Arduino Nâng cao

KHÓA HỌC ARDUINO NÂNG CAO

 

 1. Gii thiu v nội dung khóa học:

Buổi 1:

 • Lập trình Arduino xử lý dữ liệu EEPROM
 • Lập trình Arduino đọc ghi biến EEPROM cơ bản.
 • Lập trình Arduino Khóa số thông minh: kết hợp LCD 2004, keypad 4x4.

Buổi 2:

 • Lập trình Arduino xử lý dữ liệu EEPROM (tt)
 • Lập trình Arduino Khóa số thông minh: kết hợp LCD 2004, công nghệ RFID.

 

 1. Lập trình Arduino sử dụng timer:

          Buổi 3:

 • Lý thuyết cơ bản về timer.
 • Ứng dụng thu thập giá trị cảm biến dùng timer.
 • Ứng dụng thu thập giá trị DS3231 dùng timer.
 1. Lập trình Arduino sử dụng ngắt ngoài:

Buổi 4:

 • Lý thuyết cơ bản về ngắt ngoài.
 • Ứng dụng ngắt ngoài xử lý nút nhấn.
 • Ứng dụng ngắt ngoài đo tốc độ động cơ: kết hợp cảm biến từ, LCD 2004.

Buổi 5 và 6:

 • Xây dựng mô hình robot dò line
 1. Lập trình Arduino giao tiếp SIM 800

Buổi 7:

 • Lý thuyết cơ bản về SIM 800.
 • Lập trình Arduino giao tiếp SIM 800, điều khiển relay qua SMS.

Buổi 8:

 • Lập trình Arduino giao tiếp SIM 800, điều khiển relay qua Mit2AppInventer.
 1. Lập trình Arduino với ESP8266:

Buổi 9:

 • Lập trình xuất nhập trên board Wemos D1.
 • Lập trình Wemos giao tiếp LCD OLED hiển thị giá trị cảm biến nhiệt độ - độ ẩm.

Buổi 10:

 • Lý thuyết cơ bản về HTML.
 • Lập trình Webserver.
 • Lập trình giao tiếp 2 Wemos.

Điền thông tin form bên dưới để được tư vấn ngay!

 

Cùng danh mục

 
Tư vấn ngay